Data

Data biedt enorm veel mogelijkheden en kansen, als we het op de juiste manier verzamelen, analyseren en inzetten. ELBA \ REC geeft u met unieke tools snel inzicht in woonwensen van potentiële kopers en huurders en economische bedrijvigheid in een regio. Wij zien een enorme potentie in data om deze in te zetten voor het verbeteren van vastgoed, de stad en ruimte. Door beschikbare data te verzamelen en te analyseren heeft u snel inzicht.

Bedrijvenloket

Bedrijvenloket

Het Bedrijvenloket is hét middel om een gebied te promoten (winkels, bedrijventerrein, werkgebied) en te gebruiken voor acquisitie van kopers en huurders. De tool geeft een overzicht van de vestigingslocaties in de regio, kenmerken van bedrijven die er al gevestigd zijn en een overzicht van het vastgoedaanbod per locatie.
Meer weten over de mogelijkheden voor een Bedrijvenloket voor uw regio? Neem vrijblijvend met ons contact op!

De Monitor Werkgebieden

De Monitor Werkgebieden geeft u eenvoudig inzicht in de actuele ontwikkelingen op de werkgebieden in uw regio: gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, maar ook het aanbod en leegstand van bedrijfsonroerend goed, beschikbare kavels en transacties in één systeem. Met deze informatie kunt u een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers creëren en het geeft beleidsinformatie voor onderbouwde adviezen en beslissingen. Is dit iets voor uw regio? Kijk voor de mogelijkheden op www.monitorwerkgebieden.nl.

 

Monitor
“Benieuwd hoe wij met data voor uw project resultaat kunnen behalen?”
Neem contact op met Arjan Ankerman, T: 033 87 00 100 of E: a.ankerman@elba-rec.nl
Bedrijvenloket

Woonpeiler

Ieder woningbouwproject valt of staat bij de interesse van toekomstige bewoners. Wie willen er wonen, waarom en hoe? Om vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, moeten dikwijls hoge kosten worden gemaakt. ELBA \ REC heeft om die reden dé online woonbarometer van Nederland ontwikkeld: www.woonpeiler.nl. Een uniform platform waarmee u als ontwikkelende partij eenvoudig en snel de haalbaarheid van uw (transformatie)project of locatie kunt toetsen. Oftewel, zonder afbreukrisico ontwikkelen voor een reële vraag! Op welke locatie zijn uw pijlen gericht? Kijk op www.woonpeiler.nl.

Woonwaardemodel

Met het WoonWaardeModel maakt u concreet woonbeleid voor uw locaties, in co-creatie met de gemeente en de ontwikkelaar en ga ‘ontwikkelen’ wat toekomstige bewoners echt willen! Door een combinatie van onderzoek, gebiedspromotie en -communicatie en vooral het sámen nadenken over de gewenste woningen in een passende omgeving, werken we in 3 stappen naar een gericht resultaat voor een toekomstbestendige woonbuurt. Ontdek wat het WoonWaardeModel voor uw locatie kan opleveren via www.woonwaardemodel.nl.

Monitor
Bedrijvenloket

Future City

Als we echt willen dat de stad smart wordt, moeten we voorbij de slimme toepassingen kijken en zien hoe en waardoor de stad momenteel verandert. Wat we nodig hebben is een visie op de stad die als uitgangspunt kan dienen om echt smart te worden. Future City verbindt en activeert citykenners en tech-experts, zodat we ideeën kunnen omzetten in concrete oplossingen voor uw stad, dorp of regio. Sluit u aan bij Future City! Kijk op www.future-city.nl voor de mogelijkheden.