NGinfra

NGinfraMagazine is het enige vakblad op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. Het magazine gaat over netwerkgebonden infrastructuur en kent een cross-sectorale insteek; het gaat over weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie. Wat kunnen de netwerken van elkaar leren en hoe kunnen ze samenwerken, dat is de vraag.

Via ons vakblad NGinfraMagazine en het hoogwaardige netwerkevent NGinfraTrends verbinden wij professionals en delen we kennis, zodat u beter in staat bent oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van nu. Daarvoor werken we samen met NGinfra, het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat in te laten spelen op de veranderingen.

Wie wij bereiken

Met NGinfra bereiken we strategen, beslissers en managers werkzaam bij infrabeheerders die zijn aangesloten bij NGinfra (Rijkswaterstaat, ProRail, Vitens, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol) en netbeheerders daarbuiten, infra-adviseurs in de private sector en wetenschappers.

 

3000
Oplage NGinfraMagazine
4
Uitgaven per jaar
10457
Abonnees nieuwsbrief
150
Bezoekers tijdens NGinfraTrends

WILT U ADVERTEREN?

Neem contact op met
Edgar van Eekelen
T: 033 87 00 100
E: e.vaneekelen@elba-rec.nl

ALLES OVER ABONNEMENTEN

Voor het aanvragen van een abonnement, het doorgeven van een wijziging of om een eerdere editie te bestellen, kunt u terecht bij Abonnementenland.

GA NAAR ONS BLADENARCHIEF

Abonnees hebben exclusieve toegang tot alle vakbladen die wij hebben uitgegeven. Klik hier voor ons digitale bladenarchief met ruim 300 edities.

Ga naar de website Nginfra.nl

Klik hier