Groen

Groen is al ruim 70 jaar als kennisplatform en vakblad een begrip in de wereld van groen in stad en landschap. Met Groen verbinden wij de kennis en kunde van professionals van de fysieke leefomgeving met die van de groenspecialisten. We doen dat op zowel praktisch als op beleidsniveau om nog meer ambities waar te maken.

Naast het vakblad organiseert Groen in samenwerking met Stichting Steenbreek kennisbijeenkomsten, studiereizen en evenementen. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een special uitgegeven en maandelijks een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Ga dan naar www.steenbreek.nl. Rechtsonder in de footer kunt u zich hiervoor aanmelden.

Stichting Steenbreek
Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven werkt Stichting Steenbreek aan vergroening in particuliere tuinen, speelplaatsen, bedrijfstuinen, bedrijventerreinen en openbare ruimte. Belangrijk speerpunt is het bevorderen van het besef van de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met verstening, die veel tuinen en andere particuliere terreinen kenmerkt. Het heeft veel voordelen om samen stappen te zetten om te vergroenen.

Wie wij bereiken

Lezers van Groen en de doelgroep van Stichting Steenbreek zijn professioneel betrokken bij stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen. Ze zijn als beslisser werkzaam bij de gemeentelijke overheid, woningcorporaties of bij groenontwikkelaars. Ook ontwerpers, architecten, aannemers en toeleveranciers behoren tot de doelgroep. Wat deze professionals bindt, is een diepe betrokkenheid bij het groen.

Meer weten over wat Groen voor u kan betekenen? Vraag dan de Mediakaart aan of neem contact op met Wendy Louwen of via telefoonnummer 033 - 870 01 00.

 

2000
Oplage van Vakblad Groen
7000
Oplage van Vitale Groene Stad
12000
Nieuwsbrief abonnees
5
Masterclasses per jaar
300
Bezoekers op jaarlijks congres

WILT U ADVERTEREN?

Neem contact op met
Wendy Louwen
T: 033 87 00 100
E: w.louwen@elba-rec.nl

ALLES OVER EEN ABONNEMENT

Voor het aanvragen van een abonnement, het doorgeven van een wijziging of om een eerdere editie te bestellen, kunt u terecht bij Abonnementenland.

GA NAAR ONS BLADENARCHIEF

Abonnees hebben exclusieve toegang tot alle vakbladen die wij hebben uitgegeven. Klik hier voor ons digitale bladenarchief met ruim 300 edities.