Stedelijk Interieur

Magazines, Nieuwsbrieven, Events, Awards

Stedelijk Interieur is hét platform voor professionals die zich bezighouden met het realiseren van een gezonde openbare ruimte. Deze vaktitel richt zich op professionals werkzaam in beleid, ontwerp en beheer. Zij zijn altijd op zoek naar de integrale oplossingen voor de openbare ruimte in relatie tot het sociale domein en de groen sector. En daarbij staan de gebruikers van de openbare ruimte altijd centraal. Via verschillende kanalen biedt Stedelijk Interieur een diversiteit aan artikelen, interviews, praktijkvoorbeelden, achtergrondverhalen, opinies en productnieuws.

Wie bereiken wij?

Stedelijk Interieur bereikt professionals die dagelijks bezig zijn met de openbare ruimte en werken bij gemeenten op meerdere afdelingen, ontwerpers, landschapsarchitecten, toeleveranciers, vastgoedbedrijven, fabrikanten, corporaties, kennisinstellingen en adviseurs. Stedelijk Interieur heeft een strategische samenwerking met de NVTL en Stichting Steenbreek en al deze leden hebben een abonnement.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om kennis te kunnen vergaren en met elkaar te delen worden voor Stedelijk Interieur jaarlijks verschillende communicatiemiddelen, producten en events vervaardigd en ontwikkeld. Met deze crossmediale aanpak kunnen wij op verschillende manieren een grote doelgroep bereiken. Uw doelgroep! Wilt u uw product, bedrijf en/of project bij deze doelgroep onder de aandacht brengen, dan komen wij graag met u in gesprek. Van een abonnement op het vakblad, verschillende advertenties in het magazine, website en nieuwsbrief naar een aanpak met contentmarketing, een podium tijdens één van de Stedelijk Interieur evenementen, het jaarlijks congres, meerdaagse studiereis naar een Europese stad of het maken van een Stedelijk Interieur Special op maat die uw naam draagt en/of thema onder het voetlicht brengt. En nog veel beter, een combinatie van deze mogelijkheden.

Recente Uitgaven

Facts & Figures

lezers per editie

nieuwsbriefabonnees

Jaarlijks congres

Seminars