Hoe voorkomen we de verbubbeling van de samenleving?

Social media verdelen de samenleving in bubbels. In de eigen bubbel kom je alleen jouw soort mensen tegen die je mening delen (Facebook en in iets mindere mate Twitter), die jou lief en mooi vinden (Instagram) of die letterlijk tot je inner circle behoren (WhatsApp). Zo ‘verbubbelt’ de samenleving. De vraag is of gemeenten dat moeten willen.

Groepsvorming is niets nieuws, we komen uit een verzuilde samenleving waarin ook iedereen om je heen hetzelfde dacht. Met het verschil dat je je daarvan bewust was. Je kende de ander wél. Daarmee werkte je in de fabriek of die kwam je tegen bij de bakker. Je wist heel goed dat die niet bij jouw groep hoorde. En zeker op hoog niveau, in het lokaal bestuur, was er contact tussen de zuilen. Zo werd het land geregeerd.

 

Dit artikel verscheen op 23 oktober op Gemeente.nu